Znanstvena djelatnost
U  Hrvatskoj su institucijske strategije i politike, sveučilišne i fakultetske, imale mali utjecaj na konstruiranje financijskih instrumenta. U pravilu, institucije su prilagođavale svoje politike postojećim financijskim instrumentima, pa se o strateškom pristupu teško moglo govoriti.

Prostor za ustanovljavanje sveučilišnih i fakultetskih politika istraživanja je tijekom svih 7 godina provođenja Strategije 2007-2013 bio dosta sužen. Ključni nedostatak u provedbi Strategije 2007-2013 leži u činjenici da ciljevi i zadaci Strategije nisu bili povezani s planiranjem proračunskih stavki. Razlog tome, najvećim dijelom, leži u činjenici da je Sveučilište moglo integrirano odlučivati o vrlo malom dijelu proračuna. Značajan napredak u mogućnosti provedbe Strategije bilježi se u 2013. godini kada je MZOS odlučilo provesti prvu fazu programskih ugovora za subvencioniranje troškova studija i znanstvenih istraživanja na Sveučilištu.

Ugovorom Sveučilišta i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o namjenskom višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. (Programski ugovor za znanost) Sveučilište u Rijeci je po prvi put dobilo sredstva za oblikovanje institucijskih istraživačkih politika. Sredstva za 2013. su koncem srpnja 2013. dostavljena Sveučilištu. No, kako se u tom trenutku očekivalo da Strategija Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. bude dovršena koncem 2013., odnosno početkom 2014., nije se činilo potrebnim sveučilišne politike istraživanja usklađivati s prethodnom strategijom, već je te nove politike istraživanja trebalo oblikovati na temelju strateških ciljeva postavljenih u Strategiji Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. Provedba Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. podrazumijeva i razvijanje financijskih instrumenata, uključujući i instrumente za provedbu znanstvenog dijela strategije i znanstvenih politika. Stoga su sredstva Programskog ugovora za znanost u funkciji provedbe nove Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020. Jasno, ta sredstva nisu dostatna pa će biti potrebno uspostaviti dodatne financijske instrumente za provedbu Strategije 2014.-2020., uključujući i formiranje Fonda za znanost. Kako se radi o strateškom programu i prilagodbi koja se ne može provesti u kratkom vremenu, nužno je bilo osigurati prijelazno razdoblje u kojem bi se održao kontinuitet istraživanja na Sveučilištu. Stoga su se sredstva isplaćena temeljem Programskog ugovora u prijelaznom razdoblju koristila za održavanje postojeće razine istraživanja na Sveučilištu te za razvoj financijskih instrumenta za provedbu Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014.-2020.
Provedba Programskog ugovora za znanost i raspodjela sredstava Programskog ugovora projektirana je na način da doprinese ostvarivanju sljedećih strateških ciljeva:
  • Sveučilište u Rijeci je istraživačko sveučilište s visokom razinom znanstvene, umjetničke i inovacijske aktivnosti.
  • Sveučilište u Rijeci je integrirano u Europski istraživački prostor.
  • Sveučilište u Rijeci potiče koncept kruženja istraživača radi povećanja osobnih i institucijskih kapaciteta.
  • Istraživanja na Sveučilištu u Rijeci prepoznaju važnost socijalno održivog regionalnog razvoja.
  • Sveučilište u Rijeci je pokretač regionalnog gospodarskog razvoja te relevantan gospodarski partner i subjekt koji osigurava dvosmjerni transfer tehnologije i ekspertize.
  • Sveučilište u Rijeci je ključan čimbenik tranzicije regije u društvo znanja.
  • Sveučilište u Rijeci učinkovito i transparentno uspostavlja instrumente za razvoj svakog pojedinca i institucija.
  • Sveučilište u Rijeci nastoji imati najvišu razinu kvalitete, organiziranosti i odgovornosti kroz strateško upravljanje svim organizacijskim cjelinama.
Stoga su sredstva Programskog ugovora za znanost za 2013. raspodijeljena temeljem internog natječaja kao potpore postojećim istraživanjima. Dodjeljivanje su dvije vrste potpora: (a) potpore za postojeća istraživanja istraživačkim timovima i pojedincima, te (b) inicijalne potpore mladim istraživačima u statusu docenta ili izvanrednog profesora za razvoj samostalnog pravca istraživanja, ali obavezno vezana uz postojeća istraživanja.

U načelu, potpore postojećim istraživanjima uglavnom su bile namijenjene rukovodećim istraživačima čija je zadaća okupiti ostale profile istraživača u istraživačke timove. Inicijalne potpore mladim istraživačima bile su namijenjene istraživačima na Sveučilištu koji se do sada, zbog višegodišnjeg zastoja u funkcioniranju sustava, nisu imali prilike natjecati na nacionalne fondove.

Natječaji i obavijesti

 Obavijest
Petak, 27.07.2018.
Obavijest prijaviteljima Inicijalnih potpora (za Natječaj objavljen 27. veljače 2018.)

Primjedbe na rezultate evaluacijskog postupka i zamolbe za revizijama istih zaprimaju se zaključno s danom 30. srpnja 2018. godine.
Dostava pojedinačnih rezultata evaluacije (evaluacijskih obrazaca) na zahtjev prijavitelja nastavite će se 31. kolovoza 2018.
 
Upute za izradu korisničkih profila
Srijeda, 25.07.2018.
 Upute za izradu izradu korisničkih profila (Google Znalac, ORCID i ResearcherID)
 
Rezultati evaluacije i raspored sredstava za jednogodišnje inicijalne potpore mladim istraživačima za 2017. godinu
Utorak, 10.07.2018.
U  skladu s rezultatima vrednovanja prijavljenih projektnih prijedloga za inicijalne potpore mladim istraživačima za 2017. godinu, rektorica Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o prihvaćanju rezultata vrednovanja prijavljenih zahtjeva za Inicijalne potpore mladim istraživačima Sveučilišta u Rijeci
Saznaj više
 
Produženje roka za potrošnju sredstava Sveučilišnih potpora
Srijeda, 30.05.2018.
Rok za potrošnju sredstava potpora raspoređenih znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2017. godinu produžava se do 31. prosinca 2018. godine.

Sukladno produžava se rok u kojem su nositelji potpora dužni podnijeti Sveučilištu izviješće o znanstvenom istraživanju za 2017. godinu (krajnji rok – 30. rujan 2018. godine).

Odluka Senata o produženju roka za potrošnju sredstava potpora

 
Natječaj za dodjelu sredstava inicijalne potpore mladim istraživačima na Sveučilištu u Rijeci za 2017. godinu
Utorak, 27.02.2018.
Na temelju Odluke Senata o ovlaštenju rektorici da rasporedi sredstva za znanstvena istraživanja (potpore) za 2017. godinu, sa 1. sjednice od 23. svibnja 2017. godine (KLASA: 003-01/17-01/04, URBROJ: 2170-57-01-17-32} i Odluke Senata o suglasnosti rektorici za raspisivanje Natječaja za dodjelu jednogodišnjih inicijalnih potpora mladim istraživačima u statusu poslijedoktoranda, docenta i/ili znanstvenog suradnika za razvoj samostalnog pravca istraživanja, sa 11. sjednice od 20. veljače 2018. godine (KLASA: 003-01/18-03/02, URBROJ: 2170-57-01-18-44} a u skladu s Ugovorom o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. godini (KLASA: 900-01/17-02/12, URBROJ: 2170-57-01-17-1 od 3. travnja 2017. godine), rektorica Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj za dodjelu sredstava potpore znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2017. godinu odnosno za inicijalne potpore mladim istraživačima u statusu poslijedoktoranda, docenta i/ili znanstvenog suradnika.
Saznaj više
 
Rezultati evaluacije inicijalnih potpora mladim istraživačima
Petak, 09.02.2018.
 U skladu s rezultatima završnog vrednovanja inicijalnih potpora mladim istraživačima za 2016. godinu, rektorica donosi Odluku o prihvaćanju rezultata vrednovanja.
Saznaj više
 
Raspored sredstava znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci za 2017. godinu
Četvrtak, 08.02.2018.
U skladu s rezultatima provedenog periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja (vrednovanje izvješća za 2016. godinu koje je provedeno od strane panela evaluatora za pojedina znanstvena područja u periodu od 13. srpnja do 28. srpnja 2017. godine), rektorica Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o prihvaćanju rezultata periodičkog vrednovanja znanstvenih istraživanja Sveučilišta u Rijeci:
Saznaj više
 
Produžen rok za podnošenje izvještaja
Srijeda, 28.06.2017.
 Na jučerašnjoj sjednici Senata donesena je odluka da se rok za podnošenje izvještaja produži do petka, 7. srpnja 2017. godine (sustav se zatvara u ponoć u petak).

 
Podnošenje izvještaja
Četvrtak, 01.06.2017.
 Rok za podnošenje izvještaja za projekte financirane sredstvima potpore za znanstvena istraživanja (izvještaj za period 2016/2017) je 30. lipnja 2017. godine.
Saznaj više
 
Raspored sredstava za jednogodišnje inicijalne potpore mladim istraživačima za 2016. godinu
Ponedjeljak, 20.02.2017.
U skladu s rezultatima vrednovanja prijavljenih projektnih prijedloga za inicijalne potpore mladim istraživačima za 2016. godinu, rektor Sveučilišta u Rijeci donosi Odluku o prihvaćanju rezultata vrednovanja prijavljenih zahtjeva za inicijalne potpore mladim istraživačima Sveučilišta u Rijeci. Vrednovanje prijedloga prijavljenih na Natječaj za dodjelu sredstava inicijalne potpore istraživačima na Sveučilištu u Rijeci za 2016. godinu provedeno je od strane panela vanjskih evaluatora za pojedina znanstvena područja u periodu od 25. studenog do 22. prosinca 2016. godine.
Saznaj više
 
« Početak«12»Kraj »

Stranica 1 od 2
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk