Javna nadmetanja i natječaji
Natječaj - rad na IPA IV projektu
Ponedjeljak, 23.09.2013.
 

Sveučilište u Rijeci
, Trg braće Mažuranića 10, raspisuje
 

 NATJEČAJ


za popunu radnih mjesta na određeno puno radno vrijeme (18 mjeseci) za rad na IPA IV projektu pod nazivom

“Unapređivanje kvalitete studiranja za skupine studenata u nepovoljnom položaju kroz usluge studentskih savjetovališnih službi”.

1.   Radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik - psiholog , 1 izvršitelj (m/ž),
2.   Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik,1 izvršitelj (m/ž).
 
Uvjeti:
1. - sveučilišni diplomski studij psihologije ili sveučilišni dodiplomski studij iz psihologije, položen stručni ispit Hrvatske psihološke komore, aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata. poželjno dodatno stručno usavršavanje (poslijediplomski specijalistički studij iz grane kliničke psihologije i/ili dodatna edukacija za provođenje psiholoških tretmana), poželjno 3 (tri) godine radnog iskustva, poželjno iskustvo u psihološkom savjetovanju.
Opis poslova: stručni poslovi vezani su uz razvoj programa te pružanje psihološke podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih i akademskih vještina, prilagodbe na studij te podrške podzastupljenim skupinama studenata kao i uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
2. - sveučilišni preddiplomski/diplomski studij ili sveučilišni dodiplomski studij iz društveno-humanističkog područja (pedagogija, psihologija, socijalni rad, edukacijska rehabilitacija), aktivno poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu na razini samostalnoga korištenja standardnih alata prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu s osobama s invaliditetom, poželjne dodatne edukacije za rad s osobama s invaliditetom,
Opis poslova: stručni poslovi vezani su uz razvoj programa/aktivnosti osnaživanja i socijalne integracije studenata te pružanja podrške u okviru osobnog i akademskog usmjeravanja, razvoja socijalnih, komunikacijskih vještina, prilagodbe na studij te podrške studentima s invaliditetom kao i uključenost u provedbu ostalih projektnih aktivnosti.
Prijavi na natječaj prilaže se:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- preslika osobne iskaznice,
- presliku osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore, (točka 1.),
- dokaz o radnom stažu, (točka 1.),
- dokaz o pohađanju ili završenoj dodatnoj edukaciji ili specijalističkom studiju, (točka 1.),
- dokaz o dodatnim edukacijama za rad s osobama s invaliditetom, (točka 2.)
 
Osim uvjeta za spomenuta radna mjesta primjenjuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja moguće je upućivanje na razgovor i psihologijsko testiranje te dodatnu provjeru znanja engleskog jezika, o čemu će biti pravodobno obaviješteni.
Za kandidata koji se ne odazove na razgovor, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenim Internet stranicama Sveučilišta na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
 
                                                                                                                                  
 
rektor Sveučilišta u Rijeci
                                                                                                                    prof. dr. sc. Pero Lučin
 
Natječaj za docenta - filozofija kulture
Ponedjeljak, 09.09.2013.
KLASA: 602-04/13-01/02
UR. BROJ: 2170-57-01-13-272a
 
Sveučilište u Rijeci na temelju odluke Senata raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 

za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto docent (m/ž),

iz humanističkog područja, polje filozofija, grana filozofija kulture.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, odlukama Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.
 
Prijavi na natječaj prilaže se:
– životopis s opisom znanstvenog, nastavnog i stručnog rada,
– dokaz o državljanstvu (preslika),
– dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,
– popis znanstvenih i stručnih radova te separate radova relevantnih za izbor.
Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.
 
                                                                                                            
rektor Sveučilišta u Rijeci
                                                                                         prof. dr. sc. Pero Lučin
 
 
Strateški partner u realizaciji projekta Centra za translacijska medicinska istraživanja.
Srijeda, 03.07.2013.
Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci, KLASA: 602-04/13-01/02; URBROJ: 2170-57-01-13-146, Sveučilište u Rijeci objavljuje javni natječaj radi nalaženja strateškog partnera u realizaciji projekta Centra za translacijska medicinska istraživanja.

Cjelovit tekst natječaja s prilozima možete preuzeti ovdje:

1. prvi dokument
2. drugi dokument
 
Natječaj za elektromehaničara
Petak, 28.06.2013.
Sveučilište u Rijeci raspisuje natječaj za prijam u radni odnos jednog namještenika na radnom mjestu III. vrste zvanja – elektromehaničar na neodređeno za potrebe Tehničke službe kampusa.

Tekst natječaja
 
Natjecaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istrazivackih projekata za razdoblje 2013.-2015.
Utorak, 28.05.2013.
Natjecaj
 
Javni poziv za kandidiranje u Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
Četvrtak, 09.05.2013.
SVEUČILIŠTE U RIJECI OBJAVLJUJE
Javni poziv za kandidiranje u
 Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
 
Pozivamo cijenjene sveučilišne nastavnike da se kandidiraju u Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci
u mandatnom razdoblju 2013. - 2016. godine.
Postupak kandidiranja otvoren je od dana objave javnog poziva do zaključno 27. svibnja 2013. godine.
Kandidat za izbor u Povjerenstvo dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:
-          kratak životopis s opisom znanstvenog i stručnog rada
-          izjavu o prihvaćanju kandidature
 na adresu:
Sveučilište u Rijeci
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
(za Povjerenstvo za izdavačku djelatnost)
Cjeloviti tekst i uvjete natječaja možete pogledati u sljedećem prilogu: Tekst  Natječaja
 
Natječaj za izbor u novo zvanje i odgovarajuće radno mjesto
Četvrtak, 28.03.2013.
Sveučilište u Rijeci na temelju odluke Senata Sveučilišta u Rijeci objavljuje:
 
NATJEČAJ
 
za izbor:
 
1. jednog suradnika u suradničko zvanje i na odgovarajuće radno mjesto asistenta (m/ž), iz znanstvenog područja polje filozofija.
 
2. jednog nastavnika u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto višeg umjetničkog suradnika (m/ž), iz umjetničkog područja, interdisciplinarno umjetničko polje.
 
3. jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto docenta (m/ž), iz umjetničkog područja, polje kazališna umjetnost, grana kazališna režija.
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane u Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijavi na natječaj treba priložiti: životopis i presliku domovnice, dokaz o akademskom stupnju,i popis umjetničkih i stručnih radova, dokaz o iskustvu rada u kazališnoj i filmskoj produkciji (t. 2), odnosno kazališnoj režiji (t. 3.)
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalje se na adresu: Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka.
 
 
Dodatne informacije o Zahtjevu za prikupljanje ponuda za jednogodišnju uslugu autoophodnje u Kampusu
Utorak, 12.03.2013.

Dodatne informacije možete pogledati ovdje.

 
Natječaj za prikupljanje ponuda za otkup otpadnog jestivoga ulja iz kuhinja objekata Studentskog centra u Rijeci
Utorak, 05.03.2013.

Studentski centar Rijeka, 51000 Rijeka, Prof  Radmile Matejčić 5, www.scri.uniri.hr , dana 04.ožujka 2013. raspisuje natječaj  za prikupljanje ponuda za otkup otpadnog jestivoga ulja iz kuhinja objekata Studentskog centra u Rijeci.

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda, a prednost ima ponuditelj koji ponudi
najvišu cijenu. U natječaju mogu sudjelovati sve zainteresirane pravne osobe. Ponuđena cijena ne može biti manja od 0,50kn/lit otpadnoda ulja.
Otpadno ulje se preuzima na ,tri lokacije - na adresama: Krešimirova 18, Franje Čndeka 4 i prof. Radmile Matejčić 5.
Ponude se podnose u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Novom listu.

Cjeloviti tekst i uvjete natječaja možete pogledati u sljedećem prilogu: Tekst natječaja

 
Zahtjev za prikupljanje ponuda za jednogodišnju uslugu autoophodnje u Kampusu
Ponedjeljak, 04.03.2013.
Sveučilište u Rijeci objavljuje zahtjev za prikupljanje ponuda za pružanje jednogodišnje usluge autoophodnje objekata i javne površine sveučilišnog Kampusa na Trsatu, ev. broj nabave M-01/2013.
 
Rok za dostavu ponuda je 18. ožujka 2013. do 11:00 sati.

Tekst zahtjeva možete pogledati ovdje.
 
« Početak«1234567»Kraj »

Stranica 6 od 7
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk