Javni poziv za dodjelu potpora programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov"


Sveučilište u Rijeci raspisuje Javni poziv za dodjelu potpora programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov". 

Potpore programa "Solidarnost" Fonda "Aleksandar Abramov" namijenjene su redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg imovinskog sta​​nja za pokriće participacije u troškovima studija u prethodnoj, 2016./2017. akademskoj godini i kao potpora studentima zbog izrazito slabog socio-ekonomskog statusa.


​Pravo prijave na Javni poziv imaju:

studenti državljani RH/EU i državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH i u 2017./2018. ak. god. imaju status redovitog studenta preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica te  
 • zadovoljavaju socijalni kriterij što znači da ukupni prosječni mjesečni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u 2017. godini ne smiju prelaziti prihodovni mjesečni cenzus utvrđen člankom 8. stavak 2.  Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda "Aleksandar Abramov", p.t. od 22. prosinca 2017. godine,
 • u 2016./2017. ak. god. su ostvarili najmanje 18 ECTS-a (kriterij vrijedi samo za studente viših godina studija). 

Studenti podnose prijavu na Javni poziv: 
 • (A) - za pokriće participacije u troškovima studija koju je student uplatio u prethodnoj 2016./2017. ak. god. ili 
 • (B) - za financijsku potporu zbog izrazito slabog socio-ekonomskog statusa, teškog zdravstvenog stanja ili drugih razloga.  

Krajnji rok za podnošenje online prijave na Javni poziv je srijeda, 7. veljače 2018. do 12:00 sati.
Obrazac IZK (Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva)
Obrazac I (Obrazac izjave o stipendijama)
 

Upute za online prijavu

Preporučujemo da pri online prijavi koristite Internet Explorer preglednik.  
 • SharePoint portalu se pristupa klikom na POVEZNICU uz upisivanje vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHR (adresa e-pošte povezana s uniri korisničkim imenom npr.: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Napominjemo da korisničko ime mora imati nastavak "uniri.hr", a ne "student.uniri.hr". U slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti SharePoint portalu upisivanjem svojih AAI@EduHR korisničkih podataka, molimo da se obavezno javi LDAP administratoru na matičnom visokom učilištu. Popis LDAP administratora i kontakti.  
 • Prijava na natječaj pokreće se klikom na riječ "PRIJAVA" zatim „nova stavka“. Nakon otvaranja "nove stavke" preporučujemo da isprintate prazan obrazac što će Vam omogućiti lakše praćenje uputa i popunjavanje pojedinih stavki obrasca.  
 • Dokumente koje prilažete molimo da imenujte na način da na početku upišete svoje prezime i ime, npr. "Peric_Pero_dopis", "Peric_Pero_izjava". Dva priložena dokumenta ne smiju imati isti naziv. Naziv dokumenta ne smije započeti ili završiti točkom niti sadržavati uzastopne točke ili sljedeće znakove - " # % & * : > < /  \ { | }.
 • Dokumente je potrebno skenirati, a ne fotografirati. Dokumente koji imaju više stranica potrebno je skenirati kao jedan PDF dokument.
 • Kako biste izbjegli poteškoće pri ispunjavanju prijave i učitavanju dokumenata, preporučujemo da najprije ispunite tekstualni dio prijave (pazeći da ispunite svako obvezno polje - označeno zvjezdicom) te prijavu spremite (klik na "Spremi"). Zatim ponovno uđite u prijavu klikom na svoje prezime te opcijom "Uredi stavku" priložite dokument po dokument ponavljajući postupak spremanja nakon učitavanja svakog dokumenta. 
 • Dokumente (imenovane prema uputama) prilažete odabirom opcija "Uređivanje"/"Priloži datoteku"/"Odaberi datoteku"/ "U redu".  Svi priloženi dokumenti moraju Vam biti vidljivi na dnu prijavnog obrasca pod naslovom "Privitci" pa molimo da ih svakako provjerite. 
 • Vaša prijava bit će sačuvana kada ispunite sva obavezna polja označena zvjezdicom. Nakon toga je možete mijenjati i dopunjavati  ali preporučujemo da to učinite najkasnije dan prije isteka prijavnog roka zbog mogućih problema s Internet vezom ili dr.  
Za nejasnoće i dodatne informacije u vezi natječaja molimo da se javite na adresu e-pošte: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 

 
 
 

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View information about cookies
View e-Privacy Directive Documents
View GDPR Documents

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk