Obzor 2020.


Uvodno o programu
2018. - 2020.

Radni programi 2018.-2020.

Smjernice za financijsku provedbu projekata financiranih iz programa Obzor 2020. u Republici Hrvatskoj

Financiranje prijavitelja iz Ujedinjenog Kraljevstva iz programa Obzor 2020. nakon Brexita

Troškovi i financijska pitanja 

Pravna pitanja

Informacije o intelektualnom vlasništvu (IP) i pravima intelektualnog vlasništva (IPR)

Pretraživanje tema i natječaja u programu Obzor 2020.

Traženje partnera

Traženje partnera za pojedini natječaj, otvoren ili u najavi

Najčešći nedostaci MSCA ITN projektnih prijedloga


Vodič za pripremu MSCA RISE projektnih prijedloga

Korisni sadržaji

Upute za prijavu projektnog prijedloga i evaluaciju 

Aneksi radnom programu 2018-2020

Obzor 2020. ugovor o dodjeli sredstava s uputama - Annotated Model Grant Agreement, verzija 5.1. od 6. prosinca 2018. godine

Vodič pod nazivom „Guidance Amendment types & supporting documents“ kao pomoć korisnicima oko nedoumica vezanih uz izmjene ugovora.

Upute za sastavljanje konzorcijskog ugovora

Priručnici European IPR Helpdesk-a: Aspekti Intelektualnog vlasništva u Obzoru 2020.Intellectual property management in open innovation, Intellectual property and business plans 

Često postavljana pitanja i upute vezane uz program

Nacionalne kontakt osobe po područjima programa Obzor 2020.

Postanite evaluator Obzor 2020. projektnih prijava

Alati za traženje partnera za sudjelovanje u Obzor 2020. natječajima

Baza financiranih Obzor 2020. projekata, Baza projekata financiranih u sklopu Obzor 2020. Instrumenta za mala i srednja poduzeća

Obzor 2020. - prvi rezultati, publikacija; Pregled podataka o prijavljenim projektnim prijedlozima; Pregled podataka o financiranim projektima 

Primjeri uspješnih Obzor 2020. projekata

Najčešći nedostaci MSCA RISE projektnih prijavaIntelektualno vlasništvo i prava intelektualnog vlasništva

Europski IPR Helpdesk je službena inicijativa Europske komisije za pitanja intelektualnog vlasništva koja pruža besplatne, profesionalne te osnovne savjete i informacije o intelektualnom vlasništvu (IP) i pravima intelektualnog vlasništva (IPR).
 
IPR Helpdesk publikacije: vodiči, studije slučajeva i ostali materijali
 
Country Special: IP in Croatia
Program Obzor 2020

Obzor 2020. (Horizon 2014-2020) (razdoblje: 2014.-2020.) je okvirni program EU za istraživanje i inovacije koji objedinjuje Sedmi okvirni program (FP7), dio Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT).

Pod istim nazivnikom obuhvatiti će se projekti razvoja i komercijalizacije koji će proširiti prostor suradnje znanstvenog i poslovnog sektora, oslanjajući se pritom na strateške dokumente EU EUROPA 2020, Unija inovacija (Innovation Union) i izgradnja Europskog istraživačkog prostora (European Research Area) te na taj način dati dodatni poticaj ekonomskom rastu i zapošljavanju u Europi te širenju Europskog istraživačkog prostora.
Proračun iznosi preko 72 mil. EUR, a radni programi biti će definirani svake dvije godine.

Jedna od glavnih karakteristika programa Obzor 2020. su pojednostavljena pravila za sudjelovanje i to na način da je jedinstveni skup pravila prilagođen cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama i koherentan s ostalim novim programima EU.

Program je namijenjen svim dionicima iz svih sektora koji su uključeni u inovacijski lanac vrijednosti. Sredstva su namijenjena jačanju suradnje znanstvenog i poslovnog sektora u postizanju konkretnih rezultata pri čemu će inovativni mali i srednji poduzetnici dobiti priliku za financiranjem svojih projekata. Njima će dodatno biti olakšan pristup Programu kroz aktivnosti Europske poduzetničke mreže i inicijativu Eurostars.

Obzorom 2020. se potiče javno partnerstvo kroz Zajedničke tehnologijske inicijative (Joint Tehnology Inititatives), zatim kroz javno javna partnerstva ERA-NET scheme koja pružaju potporu koordinacije nacionalnih programa država članica dopunjavanjem pojedinih područja i aktivnosti putem zajedničkih natječaja, kao i potpore putem zajedničkog programiranja (Joint Programming) između zemalja članica EU.

Temelj projekta čine tri glavna prioriteta:

Prioritet 1.: Izvrsna znanost (Excellent Science)
Prioritet 2.: Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership)
Prioritet 3.: Društveni izazovi (Societal Challanges)


Prioritet 1.: Izvrsna znanost

Osigurava dugoročnu konkurentnost europskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu i to kroz povećanje izvrsnosti europskog znanstvenog potencijala, osiguranje neprestanog priljeva vrhunskih istraživača u Europu i omogućava pristup vrhunskoj istraživačkoj infrastrukturi.

Ciljevi ovog prioriteta ostvaruju se kroz sljedeće aktivnosti:

Mala i srednja poduzeća imaju potporu za sudjelovanje u ovom prioritetu, izvrsnoj znanosti kroz aktivnosti Marie Sklodowska-Curie aktivnosti i Budućih i tehnologija u nastajanju.
Ovi projekti imaju na raspolaganju 33% ukupnog raspoloživog iznosa financiranja Obzora 2020.

Prioritet 2.: Industrijsko vodstvo

Potiče i ojačava konkurentnost u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, u tehnologijama vezanim za aktivnosti Svemira i u 6 ključnih tehnologija: nanotehnologiji, mikro-nanoelektronici, fotonici, naprednim materijalima, biotehnologiji i naprednim proizvodnim sustavima i preradi.
Pomaže privlačenju privatnog kapitala u razvoj i inovacije potičući mala i srednja poduzeća koja se bave istraživanjem:

Industrijsko vodstvo (Industrial leadership) čini:

Projekti ovog prioriteta imaju na raspolaganju 23% ukupnog raspoloživog iznosa financiranja Obzora 2020.


Prioritet 3.: Društveni izazovi

Ovaj prioritet obuhvaća različite aktivnosti, od istraživanja do tržišta s naglaskom na inovacije u najširem smislu uključujući i uspostavljanje veza s aktivnostima europskih inovacijskih partnerstva (European Innovation Partnership - EIP).

Ovaj prioritet čine:

Za ovu prioritetnu os predviđeno je 41% ukupnog raspoloživog iznosa financiranja Obzora 2020.

Posebne dvije aktivnosti su horizontalnog karaktera, Širenje izvrsnosti i sudjelovanja i Znanost u i za društvo. Ukupno imaju na raspolaganju 1,3 mil. EUR
Radni programi i natječajna dokumentacija biti će objavljeni na jedinstvenom mjestu za elektroničku administraciju istraživačkih i inovacijskih projekata financiranih sredstvima EU - Research and Innovation Participant Portal, a bit će objavljeni i na portalu Obzor 2020.

Program EURATOM za istraživanje i osposobljavanje za razdoblje 2014. - 2018. dopunjuje aktivnosti Obzora 2020. u području nuklearnih istraživanja.

**

Vrste troškova u Obzoru 2020.

Izračuni troškova u Obzoru 2020. mogu biti prikazani na četiri različita načina: stvarni troškovi (actual costs), jedinični troškovi (unit costs), fiksna stopa (flat rates) ili paušali (lump sums).

Svi projekti sufinancirani iz EU programa koriste jednu od navedenih vrsta troškova. Prihvatljivost ovih troškova opisana je u člancima 123. i 124. Financijskih pravila Europske komisije (ECs Financial Regulation) i detaljnije je razmatrana u kontekstu Obzora 2020. u Vodiču kroz model ugovora o bespovratnim sredstvima (Annotated Model Grant Agreement, verzija 25. studeni 2016.).

Stvarni troškovi predstavljaju stvarne troškove nastale tijekom projekta. Troškovi trebaju biti izravno vezani uz provedbu pojedinih projektnih aktivnosti, provjerljivi i knjiženi prema računovodstvenim standardima organizacije. Svarni troškovi osoblja mogu se prikazati temeljem načina izračuna prikazanom u Vodiču kroz model ugovora o bespovratnim sredstvima (Annotated Model Grant Agreement), koji definira tri moguća izračuna satnice.
Novost u odnosu na FP7 je promjena troška poreza na dodanu vrijednost koji je u Obzoru 2020. prihvaljiv trošak.

Jedinični trošak predstavlja fiksan iznos po jedinici mjere (npr. po kliničkom testiranju ili po satu  korištenja određene infrastrukture, opreme). U određenim slučajevima, troškovi osoblja također mogu spadati u ovu kategoriju troška te se bilježe prema uobičajenoj praksi organizacije. Primjerice, vlasnici i zaposlenici malih i srednjih poduzeća (SMEs) koji ne dobivaju plaću mogu uključiti troškove osoblja u jedinične troškove. Također, Marie Skłodowska-Curie akcije koriste ove troškove za podmirenje troškove plaća znanstvenika.

Fiksna stopa  sastoji se od zadanog postotka. U Obzoru 2020. fiksna stopa se koristi jedino za prikaz indirektnih troškova koji iznose 25% prihvatljivih indirektnih troškova.

Paušalni troškovi su iznosi koji pokrivaju jednu ili više vrsta troškova. Uvjeti primjene paušalnih troškova i pripadajućih troškova  opisani su u Radnim programima (Work Programmes). Primjer paušalnog troška je financiranje prve faze u Instrumentu za mala i srednja poduzeća u kojem je uspješni kandidati primaju 50.000 EUR za izradu studije izvodljivosti.

Vodič kroz model ugovora o bespovratnim sredstvima (Annotated Model Grant Agreement) zamjenjuje FP7 Vodič za financijska pitanja (Guide to Financial Issues). Ova dva dokumenta nisu zakonski obvezujućano omogućuju razumijevanje različitosti između FP7 i Obzora 2020. ugovora o bespovratnim sredstvima.

Vodič kroz model ugovora o bespovratnim sredstvima (Annotated Model Grant Agreement) nudi primjere izračuna kalkulacija i uspoređuje ishode koji mogu biti zbunjujući, npr. razlika između sudjelovanja treće osobe i podugovaranja te ostalih vrsta ugovaranja. Budući je to samo Vodič kroz model ugovora o bespovratnim sredstvima može biti izmijenjen u bilo koje doba. Stoga je potrebno koristiti posljednju verziju dostupnu na mrežnim stranicama portala za sudionike (Participant Portal).

Više informacija o troškovima i finacijskim pitanjima


Pravna pitanja

**

Obzor 2020. i Zajednički istraživački Centar (ZIC)


Zajednički istraživački centar, ZIC, (engl. Joint Research Centre, JRC) dio je Obzora 2020.

Doprinosi ciljevima Obzora 2020. na sljedeće načine;
- omogućuje direktnu znanstvenu potporu odjelima Komisije;
- razvija standarde i omogućuje konkurentnosti;
- podupire inovacije i pomaže poticanje znanja i transfera tehnologija.

U ovom trenutku ZIC intenzivno surađuje sa preko 1000 javnih i privatnih poduzeća, institucija i stručnih grupa u više od 250 glavnih grupa diljem svijeta.
Zajednički istraživački centar Europske komisije obuhvaća 7 znanstveno-istraživačkih instituta:


Znanstvenu i stručnu suradnju sa Zajedničkim istraživačkim centrom je moguće ostvariti putem sudjelovanja hrvatskih znanstvenika u stručnim tečajevima i radionicama ZIC-a zajedničkim istraživačkim projektima te kroz mogućnosti zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta u Zajedničkom istraživačkom centru.

Više o ZIC-u možete pogledati u prezentaciji koja je održana u sklopu info dana Obzor 2020. održanoj na STeP-u Sveučilišta u Rijeci.

Dodatne informacije o ZIC-u i znanstvenim ustanovama možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Zajednički istraživački Centar
Horizon 2020
Participant Portal
Research Enquiry Service


Marie Sklodowska-Curie: natječaji u 2017. godini

Research and Innovation Staff Exchange 

Radni program Marie Sklodowska-Curie akcije 2016.-2017.,

MSCA COFUND natječaj je otvoren do 28. rujna 2017., u najavi je natječaj za MSCA Individualne stipendije

Quick-Guide to Marie Skłodowska-Curie actions fellowships, MSCA in a nutshell

Najčešća pitanja i odgovori, prosinac 2014.

Često postavljana pitanja, Net4Mobility

Mrežne stranice EURAXESS uslužnog centra, Euraxess Croatia - Research in the heart of EuropeZnanost s društvom i za društvo

Radni program Znanost s društvom i za društvo 2016.-2017.


Poticaj za inovacije - nagrade za inovatore

Nagrade (Inducement prizes) u programu Obzor 2020. vrsta su natječaja koje je Europska komisija namijenila europskim inovatorima u potrazi za revolucionarnim rješenjima na posebne društvene i tehnološke izazove. Po jednom nagradnom natječaju može biti jedan pobjednik, nakon čega mu se dodjeljuje novčana nagrada u gotovini. Nisu određena pravila na koji se način mora postići rješenje, već je važno da su zadovoljeni kriteriji natječaja. Postoji mogućnost da se nagrada ne dodijeli ukoliko među natjecateljima nema dovoljno inovativnog rješenja koje se na ispravan način nosi s konkretnim izazovom. Natjecatelji moraju biti pravne osobe iz zemalja članica EU ili pridruženih zemalja - tvrtke, organizacije ili pojedinci, osim kod nagrada vezanih uz ICT, gdje rješenje mora predati MSP (malo i srednje poduzeće) ili neprofitna organizacija. Rješenje bi trebalo biti ekonomski isplativo i jednostavne implementacije. Potrebno je jasno pokazati eksperimentalne rezultate koji dokazuju učinkovitost tog pristupa izazovu. 

Nagrada €žBetter Use of Antibiotics prize dodjeljuje 1 milijun eura za borbu protiv otpornosti na bakterije i bespotrebne i krive uporabe antibiotika (s naglaskom na infekcije gornjeg dišnog sustava). Nagradni kriteriji nalaze se u radnom programu za područje Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života

Nagrada €žFood Scanner prize također dodjeljuje 1 milijun eura, s ciljem da se unaprijedi opće zdravlje i dobrobit razvojem informatičkog rješenja za bolje nadgledanje i procjenu unosa hrane. Nagradni kriteriji nalaze se u radnom programu za područje Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života.

Nagrada na temu onečišćenja zraka Materials for Clean Air prize€œ dodjeljuje nagradu od 3 milijuna eura za rješenje koje se bori s okolišnim i zdravstvenim problemima uzrokovanima onečišćenjem zraka. Nagradni kriteriji nalaze se u radnom programu za područje Nanotehnologije, napredni materijali i napredna proizvodnja i prerada i biotehnologija. Objava natječaja se očekuje u prvom kvartalu 2015. godine te će biti otvoren do kraja 2018. godine.

Nagrada €žCollaborative Spectrum Sharing prize dodjeljuje pola milijuna eura za najbolje rješenje u bežičnim tehnologijama. Nagradni kriteriji nalaze se u radnom programu za područje Informacijske i komunikacijske tehnologije

Nagrada €žBreaking the Optical Transmission Barriers prize dodjeljuje pola milijuna eura za najbolje rješenje u optimizaciji prijenosa podataka kroz optička vlakna. Nagradni kriteriji nalaze se u radnom programu za područje Informacijske i komunikacijske tehnologijeBrzi put do inovacija - pilot natječaj (Fast Track to Innovation)

Fast Track to Innovation Pilot (FTI) mjera je u programu Obzor 2020. posvećena poticanju inovacija s kratkim vremenom do slanja proizvoda na tržište.
FTI Pilot imao je ukupan proračun od 200 milijuna eura za period od dvije godine (2015. i 2016.) i pokrivao prioritetno područje Društveni izazovi i ključni cilj Vodstvo u razvojnim tehnologijama u programu Obzor 2020. Slobodan je za sve prijavitelje te koristi tzv. bottom-up pristup, odnosno, nisu definirane specifične teme unutar natječaja, već je tematski otvoren. Svrha ovakvog otvorenog pristupa jest smanjiti vrijeme od ideje do slanja na tržište, poticati sudjelovanje novih prijavitelja na EU natječaje te povećati ulaganja privatnog sektora u istraživanja i inovacije. Više informacija o FTI natječaju može se naći na mrežnim stranicama portala Horizon 2020

FTI radni program 2016.-2017. 

 

2016.-2017.

Obzor 2020. radni program 2016.-2017.

Obavijesti o održavanju nacionalnih infomativnih dana nalaze se na mrežnim stranicama Znanost i tehnologija, u dijelu Događanja (arhiva).

Dana 23. ožujka 2016. održan je Obzor 2020. informativni dan na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Prezencije s održanog info dana možete preuzeti na našimmrežnim stranicama. 

Marie Sklodowska-Curie akcije: radni program 2016.-2017.,Vodič za prijavitelje MSCAkorisne informacije i korisne publikacije.

MSCA natječaji: 2014.-2015.

Dana 24. veljače 2014. godine održan je Obzor 2020. info dan na Znanstveno tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci. Prezentacije možete preuzeti na našim mrežnim stranicama.

Saznajte više vrstama troškova u Obzoru 2020. 

Radni programi svih tema Obzora 2020., 2014. - 2015.

Obzor 2020. i Zajednički istraživački Centar (ZIC) - više

Obzor 2020. Zajednički istraživački centar: radni program 2014.-2015.

Marie Sklodowska-Curie akcijeobjavljeni natječajinajava natječaja za 2015. godinunajčešća pitanja i odgovori, Nova verzija Uputa za prijavitelje za individualne stipendije, vodič IP management in Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions  

Znanost s društvom i za društvo: najava natječaja za 2015. godinu

Društveni izazov 2 €“ teme u 2015. godini

Poticaj za inovacije - nagrade za inovatore 

Pilot natječaj u 2015. - Brzi put do inovacija (Fast Track to Innovation)


Često postavljana pitanja

U vodiču H2020 Online Manual možete naći upute za pojedine korake procesa prijave projektnog prijedloga, od traženja natječaja do upravljanja projektom.
Na mrežnoj stranici Frequently Asked Questions Participant Portala možete naći odgovore na najčešće postavljena pitanja vezana uz program.


Alati za traženje partnera za sudjelovanje u Obzor 2020. natječajima
- Tražilica Portala za sudionike
- područje Transporta - ETNA Plus
- područje Energije - u sklopu projekta C-Energy 2020 
- područje ICT - IDEAL-IST, tražilica
- područje Nanotehnologije, napredni materijali i napredna proizvodnja i prerada
- područje Zdravlje 
- područje Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
- iskazi interesa za partnerstvom u MSCA projektimaRadni programi Obzora 2020. za 2016. - 2017. 
Europsko istraživačko vijeće (European Research Council, ERC)
Radni programi
 

 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk