Normativni aktiOPĆI AKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI I NJEGOVIH SASTAVNICA


Statut Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 5. lipnja 2018.)

Statut Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 5. lipnja 2018.) - format za pretraživanje

Statut Akademije primijenjenih umjetnosti (pročišćeni tekst od 11. ožujka 2014.)

Statut Ekonomskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 16. travnja 2014.)

Statut Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (prošišćeni tekst od 30. listopada 2015.)

Statut Filozofskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 7. studenoga 2013.)

Statut Građevinskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 31. listopada 2017.)

Statut Medicinskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 28. rujna 2010.)

Statut Pomorskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 25. travnja 2018.)

Statut Pravnoga fakulteta (pročišćeni tekst od 27. veljače 2014.)

Statut Tehničkoga fakulteta (25. srpnja 2008.)

Statut Učiteljskoga fakulteta (pročišćeni tekst od 25. siječnja 2019.)

Pravilnik Odjela za biotehnologiju (27. prosinca 2018.)

Pravilnik Odjela za fiziku (pročišćeni tekst od 24. prosinca 2014.)

Pravilnik Odjela za informatiku (pročišćeni tekst od 24.prosinca 2014.)

Pravilnik Odjela za matematiku (pročišćeni tekst od 28. svibnja 2018.)

Statut Studentskoga centra Rijeka (pročišćeni tekst od 21. rujna 2011.)


Statut Sveučilišne knjižnice Rijeka (pročišćeni tekst od 9. studenog 2011.)

STUDIJI


Pravilnik o studijima (pročišćeni tekst od 5. lipnja 2018.)

Pravilnik o akreditiranju studijskih programa (pročišćeni tekst od 28. siječnja 2019.)

Odluka o Naputku o postupku izmjena i/ili dopuna studijskih programa (17. srpnja 2018.)

Odluka o postupanju sa zahtjevom za inicijalnom akreditacijom združenog studija (9.ožujka 2017.)

Obrazac za izračun postotka izmjena ECTS bodova (17. srpnja 2018.)

Pravilnik o izradi i opremanju doktorskih radova Sveučilišta u Rijeci (15. svibnja 2013.)

Pravilnik o obliku diplome i sadržaju i obliku svjedodžbe, potvrde i uvjerenja (pročišćeni tekst od 26. siječnja 2015.)

Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju (24. ožujka 2015.)
STUDENTI


Odluka o proglašenju Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama - lipanj 2007.


Statut Studentskog zbora – studeni 2008.


Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora – ožujak 2014.


Pravilnik za provedbu studentskih izbora - travanj 2016.

Napomena: Svi ostali dokumenti vezani uz provedbu studentskih izbora dostupni su na http://sz-ri.com/izbori-2016/

Pravilnik o financiranju rada Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija – prosinac 2010.

Odluka o izmjeni  Pravilnika o financiranju rada Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija (prosinac 2011.)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata (29. listopada 2014.)

Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija (8. srpnja 2008.)

Pravilnik o kreditiranju studenata (pročišćeni tekst od 4. svibnja 2016.)

Pravilnik o dodjeli stipendija za izvrsnost (6. veljače 2015.)

Pravilnik o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda ''Aleksandar Abramov'' (pročišćeni tekst od 22. prosinca 2017.)

 

 

ZNANSTVENO – NASTAVNA, NASTAVNA I STRUČNA DJELATNOST


Pravilnik o postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu  u Rijeci (pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015.)

Pravilnik o postupku reizbora osoba na znanstveno-nastavnim, umjetničko–nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima (29. travnja 2014.)

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora (16. rujna 2014.)

Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele naziva znanstvene, znanstveno – nastave i nastavne baze Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 30. siječnja 2017.)

Pravilinik o znanstvenim, znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim bazama Sveučilišta u Rijeci (21. ožujka 2018.)

Odluka o postupku izbora i kriterija za izboru počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 1. travnja 2019.)KVALITETA I E –UČENJE


Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete (27. ožujka 2013.)

Pravilnik o dodjeli nagrade za najbolje e-kolegij (12. svibnja 2009.)

Pravilnik o dodjeli financijskih sredstava za rad na razvoju e-kolegija (19. svibnja 2011.)

 


IZDAVAČKA DJELATNOST


Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (pročišćeni tekst od 5. lipnja 2018.)

Odluka o usvajanju izdavačkog standarda (17. prosinca 2013.)


Odluka o usvajanju standarda za izradu e-udžbenika (17. prosinca 2013.)

 

OSTALO

Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci (listopad 2006.)

Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci (srpanj 2018.)

Dodatak Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci (travanj 2018.)

Odluka o izmjenama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci – studeni 2011.

Poslovnik o radu Senata (pročišćeni tekst od 11. svibnja 2015.)

Pravilnik o međunarodnoj razmjeni studenata, nastavnika i drugog osoblja u okviru ERASMUS programa – siječanj 2012.

Pravilnik o gospodarenju intelektualnim vlasništvom na Sveučilištu u Rijeci (26. svibnja 2010.)

Pravilnik o dodjeljivanju elektroničkih identiteta i informacijskom održavanju imenika elektorničkih identiteta (31. srpnja 2014.)

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava (24. veljače 2015.)

Pravilnik o uspostavi zbirke osobnih podataka zaposlenika (6. listopada 2008.)

Pravilnik o radu (24. travnja 2015.)

Pravilnik o kreditiranju zaposlenika (pročišćeni tekst od 16. lipnja 2015.)

Pravilnik o udrugama i neformalnim oblicima udruživanja (18. rujna 2012.)

Pravilnik o protokolu i uporabi naziva, grba i zastave Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 5. lipnja 2018.)

Pravilnik o nagradama i priznanjima (pročišćeni tekst od 5. listopada 2018.)

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturanog gradiva Sveučilišta s posebnim popisom (13. veljače 2017.)

Pravilnik o korištenju i održavanju opreme pribavljene bespovratnim sredstvima europskih fondova (8. svibnja 2015.)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci (1. veljače 2018.)

Odluka o utvrđivanju minimalnh kriterijia za odabir mentora na poslijediplomskim sveučilišnim studijima Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 1. travnja 2019.)

Odluka o nužnom sadržaju akata o osnivanju sveučilišnih centara (18. rujna 2018.)FINANCIJSKO POSLOVANJE


Pravilnik o financijskom poslovanju Sveučilišta u Rijeci (24. veljače 2015.)

Pravilnik o unutarnjoj reviziji na Sveučilištu u Rijeci (17. listopada 2017.)

Strategija upravljanja rizicima Sveučilišta u Rijeci (17. listopada 2017.) 


 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk