Strukturni i investicijski fondovi

Strukturni fondovi i Kohezijski fond EU u službi su Kohezijske politike EU. Cilj ove politike, koja iznosi preko trećine proračuna EU, je ostvariti gospodarsku i društvenu koheziju odnosno ujednačen razvoj unutar Europske unije. Iz ovih se fondova stoga financiraju razvojni projekti koji doprinose smanjivanju razlika između razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU kao i promicanju ukupne konkurentnosti europskog društva i gospodarstva.

Ovi su fondovi na raspolaganju zemljama članicama Europske unije koje imaju potrebe za dodatnim ulaganjima u ujednačen i održiv gospodarski i društveni razvoj.
 
Fondovi iz kojih se financira Kohezijska politika EU:
 1. Strukturni fondovi:
  1. Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF)
  2. Europski fond za regionalni razvoj (European Fund for Regional Development, ERDF)
 2. Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF)
Europski socijalni fond (ESF) jedan je od temeljnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.
Osnovni cilj ovog instrumenta je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj pri čemu su razrađena ulaganja u četiri temeljna područja:
 • mjere za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju,
 • osiguravanje adekvatno usklađenih znanja i vještina s potrebama tržišta rada,
 • aktivnosti vezane uz socijalno uključivanje te
 • aktivnosti vezane uz potporu javnoj upravi (razvoj e-uprave i slično).

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) služi smanjivanju razlika u razvoju pojedinih regija Europske unije kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

Kohezijski fond (CF) financira projekte kojima se unapređuje okoliš i razvija prometna infrastruktura određena kao sastavni dio Trans-europske prometne mreže. Na sufinanciranje projekata u iznosu od najviše 80-85% pravo imaju države članice čiji je bruto domaći proizvod ispod 90% prosjeka Europske zajednice. Intervencije koje je moguće financirati iz kohezijskog fonda su:
 • Trans-europske transportne mreže (Trans-European Transport Networks)
 • Transportna infrastruktura (izvan TEN-T mreža) koja doprinosi okolišno održivom urbanom i javnom prometu, inter-operabilnosti transportnih mreža diljem EU i potiče inter-modalne prometne sustave (vs. samo cestovni promet)
 • Okolišna infrastruktura s ciljem preuzimanja EU standarda zašite okoliša
 • Učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije
Osim ova tri, Europski strukturni i investicijski fondovi obuhvaćaju još dva fonda:
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (European Maritime and Fisheries Fund - EMFF) koji pridonosi ispunjenju Zajedničke ribarske politike te
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (Agricultural Fund for Rural Development, EAFRD) koji pridonosi ispunjenju Zajedničke poljoprivredne politike.
U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.
Od tog iznosa 8,397 milijardi eura predviđeno je za ciljeve kohezijske politike, 2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 253 milijuna eura za razvoj ribarstva.

Obrazovanje i znanost specifično se navode kod Europskog socijalnog fonda (ESF) i Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), no djelatnici Sveučilišta svojim stručnim znanjima mogu pridonijeti ostvarivanju projekata financiranim iz Kohezijskog fonda (CF).

Ovaj kratki prikaz Strukturnih fondova i Kohezijskoga fonda EU odnosi se na višegodišnje financijsko razdoblje 2014-2020. Trenutno su u fazi pregovori između Europske komisije, Europskog parlamenta, Vijeća i ostalih dionika vezano za budućnost Strukturnih fondova u razdoblju od 2021.-2028. godine. 


Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci provelo je tri infrastrukturna projekta sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj:
Trenutno je u provedbi jedan projekt sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda: 
U promotivnom videu Kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku uključena su i dva projekta Sveučilišta u Rijeci: Razvoj istraživačke infrastrulture na kampusu Sveučilišta u Rijeci te Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza. 

 

 
 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk