Sveučilište u Rijeci

Riječko je Sveučilište osnovano 1973. godine kao logično okrupnjivanje visokoobrazovnih institucija u zapadnoj Hrvatskoj čiji korijeni sežu u 17. stoljeće kada je osnovana Jezuitska gimnazija u Rijeci. Od osnutka je prolazilo kroz niz transformacija koje su uglavnom bile posljedica izmjena nacionalne visokoobrazovne politike.

Danas Sveučilište integrira funkcije svojih sastavnica te osigurava njihovo jedinstveno i usklađeno djelovanje. Misija mu je posvećena donošenju strateških i razvojnih odluka o brojnim pitanjima funkcioniranja akademske zajednice te kontinuirano poticanje međunarodne kompetitivnosti u svim područjima znanstvenog, umjetničkog i stručnog djelovanja. Kroz aktivnu suradnju s gospodarstvom i partnerstvima za razvoj zajednice Sveučilište nastoji doprinijeti sociokulturnoj tranziciji u društvo znanja.

Vizija zacrtava ulazak Sveučilišta u Rijeci među 500 europskih sveučilišta, stoga se ono opredijelilo za dinamičan razvoj koji sustavno i organizirano potiče mobilnost i razvijanje istraživačkih karijera te omogućuje izražavanje talenta i poduzetničke energije svakog pojedinca.

Dobro došli na naše Sveučilište!


OPĆI PODATCI


Sveučilište u Rijeci


sjedište: Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka

OIB: 64218323816

matični BROJ (mb): 3337413

matični broj subjekta (MBS): 040131108

e-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

IBAN: HR8023600001101322186 ZaBaCentar za napredne studije

Sadržaj:

 1. O nama
 2. Osnivanje CNS-a
 3. Vizija: Razlozi za osnivanje CNS-a
 4. Ostvarivanje vizije: CNS kao mreža članova i intelektualaca
 5. Struktura CNS-a
 6. Projekti
 7. Kontakt
 8. Zahvala


O nama

Centar za napredne studije Jugoistočne Europe (CNS-JIE) je ustrojbena jedinica Sveučilišta u Rijeci čija je djelatnost znanstveno istraživanje unutar društveno - humanističkih znanosti, regionalno povezivanje kroz potporu istraživanjima mladim znanstvenicima, povezivanje sa regionalnim, europskim i svjetskim znanstvenim institucijama radi osiguravanja infrastrukture i znanstvene mreže za obavljanje istraživačkih projekata. Djelatnost i aktivnosti CNS- JIE namijenjene su znanstvenicima koji djeluju na području društveno- humanističkih znanosti. U radu CNS-JIE sudjeluju mladi istraživači i znanstvenici stipendisti CAD-JIE, znanstvenici Sveučilišta u Rijeci i partnerskih znanstvenih institucija iz regije, te vanjski suradnici.  


Djelatnosti Centra za napredne studije – Jugoistočna Europa su:

 • Znanstvena istraživanje unutar društvenih i humanističkih znanosti
 • Pokretanje, prijava i provedba znanstveno-istraživačkih projekata za mlade i starije istraživače
 • Uspostava novih i jačanje postojećih regionalnih i međunarodnih mreža i suradnji
 • Promicanje profesionalne suradnje i razmjene između međunarodno priznatih istraživačkih centara u regiji i regionalne znanstvene zajednice sa svjetskim znanstvenim institucijama
 • Organizacija i sudjelovanje u programima, događajima i manifestacijama koji se provode u cilju razvoja, unaprjeđenja te promidžbe istraživanja unutar društvenih i humanističkih znanosti.
 • Okupljanje mladih znanstvenika iz područja Jugoistočne Europe s ciljem poboljšanja kvalitete istraživanja na području društvenih i humanističkih znanosti u regiji i prepoznavanja znanstvenih proizvoda od strane međunarodne akademske zajednice i relevantnih međunarodnih znanstvenih časopisa.
 • Raspisivanje natječaja i poziva za postdoktorande za mjesta mlađeg istraživača (Junior Fellows) pri CNS-JIE.
 • Pozivanje priznatih znanstvenika na mjesta starijih istraživača (Senior Fellows ) pri CNS-JIE
 • Suradnja sa znanstvenicima unutar interdisciplinarnih istraživanja i povezivanje prirodnih znanosti, kulture, umjetnosti i arhitekture sa društvenim i humanističkim znanostima
 • Koordinacija i  provođenje  programa gostovanja i  boravka domaćih i stranih znanstvenika, studenata  i djelatnika iz interdisciplinarnih područja i iz područja društvenih i humanističkih znanosti.                                                                                                                                       

Osnivanje CNS-a

Poticaj za osnivanje CNS-a bile su uspješne organizacije nekoliko međunarodnih konferencija i radionica u Beogradu, Zagrebu, Prištini i Sarajevu u periodu između 2010. i 2012. godine, kao i brojne ostvarene uspješne suradnje i razmjene među regionalnim i međunarodnim partnerskim institucijama i znanstvenicima. Balkanski fond za demokraciju, Fond German Marshall, Erste Stiftung, Goethe Institut, Institut Français de Belgrade, Fond za otvoreno društvo, Zaklada Rothschild te Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Srbije bili su među donatorima, koji su podržali ovu inicijativu. Njihova pomoć bila je ključna za istraživanje koncepta i ideje Centra, kao i za omogućavanje informirane rasprave s znanstvenicima, tvorcima politike i drugim potencijalnim donatorima. Na organizacijskoj razini, usporedno s navedenim događanjima, vrlo produktivni odnosi razvijeni su sa Sveučilištem u Rijeci, vlastima u RH (uključujući i snažnu potporu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića i ministra Željka Jovanovića ), kao i s nekoliko regionalnih istraživačkih centara u Jugoistočnoj Europi. To je stvorilo ključne preduvjete za početak izrade eleborata i definiranje konceptualnog okvira unutar kojeg se oblikovala vizija Centra za napredne studije (CNS). Dogovoreno je da će Sveučilište u Rijeci ugostit glavno koordinativno tijelo CNS-a, dok će lokalni predstavnici podržati članove CNS iz partnerskih institucija diljem regije. 

 
Vizija: Razlozi za osnivanje CNS-a

Vizija Centra za napredne studije jest stvoriti javno središte visoke razine znanstvene aktivnosti koje će stimulirati šire javne rasprave o temama od osobite društvene važnosti. Vizija Centra počiva na načelu promicanja slobode istraživanja i kreiranja uvjeta za inovativni intelektualni i znanstveni razvoj. Ispunjenje ove vizije podrazumijeva jačanje transnacionalne i regionalne znanstvene suradnje na području društveno gorućih pitanja vezanih uz ljudska prava, pitanja pravednosti, demokracije, javnih politika i sličnih tema visoke društvene važnosti.

Ciljevi CNS-a su sljedeći:

 • Uspostavljanje mogućnosti za znanstvenike iz cijelog svijeta da se okupe na jednom mjestu, raspravljaju i provedu napredna i moderna istraživanja o temama relevantim za prostor Jugoistočne Europe i šire,
 • Stvaranje okvira i mogućnosti da se takvi znanstveni proizvodi prepoznaju i priznaju od strane međunarodne akademske zajednice i relevantnih međunarodnih znanstvenih časopisa,
 • Obnova i promicanje profesionalne suradnje i razmjene između međunarodno priznatih istraživačkih centara u regiji i regionalne znanstvene zajednice,
 • Poboljšanje kvalitete regionalnog istraživanja kroz potporu lokalnim mladim znanstvenicima, povezivanje sa svjetskim znanstvenim institucijjama, osiguravanje mreže i infrastrukture za obavljanje istraživačkih projekata (“brain gain” strategija).


Ostvarivanje vizije: CNS kao mreža članova i intelektualaca

 • Stipendije

U postizanju svojih ciljeva i zadataka te realiziranju istraživačkih projekata, CNS će se fokusirati na:

 • pozivanje mladih znanstvenika da se prijavljuju za mjesta mlađeg istraživača / Junior Fellowship pri CNS-u i
 • pozivanje priznatih znanstvenika na mjesta starijih istraživača / Senior Fellows pri CNS-u. 

Godišnji pozivi za juniorske i seniorske istraživače bit će organizirani kroz dva tematska usmjerenja. Upravni odbori i tijela CNS-a dogovarat će tematske fokuse konsenzusom. Osim juniorskih i seniorskih suradnika, CNS će, uz pomoć Akademskog savjetodavnog odbora (Adivisory Board) i savjeta Odbora povjerenika (Board of Trustees), pozivati osobito uvažene intelektualce i znanstvenike koji će slobodno birati svoje istraživačke projekte te time značajno doprinijeti stvaranju intelektualno poticajnog ozračja za sve članove akademske zajedenice povezane s CNS-om. Na taj način, uključujući u rad CNS-a priznate i prepoznate umjetnike i mislioce, CNS kompletira skup intelektualaca koji će raditi na povećavanju utjecaja društvenih i humanističkih znanosti te unaprijeđivanju javne rasprave o društveno relevantnim temama u regiji i svijetu. CNS – JIE će na Sveučilištu u Rijeci osigurati prostor i opremu potrebnu za rad istraživača, dok će njegovi područni uredi biti zaduženi za osiguravanje potrebnih i poticajnih uvjeta rada za suradnike/istraživače koji tamo žive. CNS i njegovi područni uredi će osigurati istraživačima i suradnicima pristup istraživačkim resursima (knjižnice, baze podataka te druga važna lokalna i regionalna znanstvena događanja i resurse).

 • Postupak odabira

U odabiru svojih istraživača/suradnika, CNS neće postavljati nikakva ograničenja vezana uz zemlju podrijetla, disciplinu ili znanstveno-nastavni status. Izbor istraživača/suradnika provodit će Akademsko savjetodavno vijeće . Upravljački tim će provoditi politiku stipendiranja ‘’bez gubitka – bez dobitka‘’ ('no loss – no gain') koju će primjeniti i na pozvane istraživače/suradnike. Četvero cijenjenih članova s prestižnih znanstvenih i umjetničkih institucija koji će biti posebno inaugurirani s početkom djelovanja Centra kao podupiratelji Centra, pratit će prvu fazu razvijanja Centra počevši s 2013. godinom. Ti članovi su: Maurizio Ferraris, Maria Todorova, Michael Walzer, Christina Koulouri. Njihov temeljni zadatak je, svojom pristunosti i potporom, promovirati Centar na prvoj osnivačkoj konferenciji u rujnu/listopdau 2013. g.  Nadalje, ovi istaknuti članovi se pozivaju da što prije započnu javno diseminiranje ideja i vrijednosti vezanih uz viziju Centra u raznim utjecajnim i renomiranim medijima i u drugim relevantnim prigodama. 

Prvi postupak probira generacije juniorskih i seniorskih članova CNS-a započet će u jesen 2013. i trajat će do do proljeća 2014. g. Članovi Akademskog savjetodavnog odbora izabrat će istraživače/suradnike postupcima utemljenim na kriterijima koji promiču konkurenstnost i neovisnost, a posebno uvažavajući preporuke anonimnih ocjenjivača. Akademski savjetodavni odbor predložit će direktorima svoj popis članova koji će biti utemeljen na najvišim akademskim i znanstvenim standardima. Poziv za prijave prve generacije regularnih juniorskih i seniorskih istraživača/suradnika objavit će se u listopadu 2013. Rok za prijave bit će 31.12.2013.g. Izborni postupak završit će krajem veljače 2014. Izabrani istraživači/suradnici će preuzeti svoje pozicije početkom travnja 2014. godine.Struktura CNS-a

Glavno koordinativno tijelo bit će osnovano i registrirano na Sveučilištu u Rijeci, Hrvatska. Ovo tijelo sastoji se od lokalnih i vanjskih administrativnih zaposlenika (u pripremnoj fazi jedna osoba na puno radno vrijeme i 2-3 osobe u dijelu radnog vremena koja podupire MZOS) te centralnog upravljačkog tima direktora. Petar Bojanić, Vedran Džihić i Snježana Prijić-Samaržija (direktori) preuzet će rukovođenje CNS-om. Upravljanje u širem smislu će preuzeti multidisciplinarni tim koji će administrirati aktivnosti Centra i osiguravati njegovo svakodnevno djelovanje, uključujući administrativno i financijsko upravljanje, prikupljanje sredstva, koordiniranje postupka dodjele stipendija, planiranje događanja, odnose s javnosti i mrežnu administraciju. Struktura također uključuje područne urede, odnosno institucionalne veze s partnerskim institucijama diljem regije. Ovi uredi mogu ugostiti suradnike i surađivati s CNS-ovim koordinativnim tijelom u Rijeci na zajedničkim istraživačkim projektima i javnim događanjima.


Upravljačka struktura CAS-a bit će organizirana putem sljedećih tijela:


 • Odbor povjerenika  će donositi i nadzirati provedbu strateških i operativnih odluke CNS-a. Odbor povjerenika će razviti smjernice za rad Centra, uključujući njegov financijski okvir. Odbor povjerenika će također donositi središnje kadrovske odluke: imenovat će direktore i članove Akademskog savjetodavnog odbora, kao i istraživače/suradnike i članove CNS-a.
 • Akademski savjetodavni odbor  savjetovat će direktore CNS-a o svim akademskim pitanjima. Akademski savjetodavni odbor će s direktorima sudjelovati u postupcima odabira i imenovanja istraživača/suradnika, nadziranju procesa odabira i iizdavanja preporuka.
 • Povjerenstvo za financijsku kontrolu Povjerenstvu za financijsku kontrolu bit će povjeren središnji zadatak kontrole svih financijskih operacija CNS-a.

 
Projekti

Inauguracijska konferencija u Rijeci (rujan/listopad 2013.) - "Novi izazovi za demokraciju - Kriza povjerenja i demokratskog legitimiteta u Europi"

Osnivačka konferencija CNS-a će okupiti vodeće svjetske i europske znanstvenike i intelektualce kako bi raspravljali o novim izazovima za demokraciju u Europi i, posebice, njenom jugoistočnom dijelu. Novoosnovani CNS i Sveučilište u Rijeci će biti domaćini konferencije koja će se organizirati pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ive Jospiovića. Konferenciju će obilježiti niz istaknutih govornika iz Europe i SADa. Također, na konferenciji će biti predstavljena prva tri ugledna istaknuta znanstvenika/znanstvanice CNS-a.


Kontakt

Direktori:


Petar Bojanić; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Vedran Džihić: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Snježana Prijić - Samaržija: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Zahvale

Želimo se zahvaliti svim partnerima na pomoći i konstruktivnim savjetima pri osnvivanju:

 • Erste fondaciji, osobito Erhardu Buseku, Filipu Radunoviću i Knutu Neumayeru
 • Hedvig Morvai, direktorici European fund for the Balkans
 • Ivanu Vejvodi, dopredsjedniku German Marshall Fund US
 • Olivieru Bouinu, direktoru RFIEA-e (Mreže francuskog instituta za napredne studije, http://rfiea.fr/ ) i voditelju EURIAS-FP-a (Europskih Instituta za napredne studije, http://www.2013-2014.eurias-fp.eu/ )
 • Wissenschaftskolleg zu Berlin, Germany (http://www.wiko-berlin.de);
 • Istituto di studi avanzati di Bologna, Italy (http://www.isa.unibo.it);
 • New Europe College, Bucharest, Romania (http://www.nec.ro);
 • Flemish Academic Centre for Science and the Arts, Brussels, Belgium (http://www.kvab.be/vlac);
 • Collegium Budapest, Hungary (http://www.colbud.hu);
 • Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities, Cambridge, United Kingdom (http://www.crassh.cam.ac.uk/);
 • Hanse-Wissenschaftskolleg Delmenhorst, Germany (http://www.h-w-k.de);
 • Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh, UK (http://www.iash.ed.ac.uk);
 • Freiburg Institute for Advanced Studies, Germany (http://www.frias.uni-freiburg.de);
 • Helsinki Collegium for Advanced Studies, Finland (http://www.helsinki.fi/collegium/english/index.htm);
 • Institute for Advanced Studies of Jerusalem, Israel (http://www.as.huji.ac.il/);
 • Institut d’études avancées de Nantes, France (http://www.iea-nantes.fr);
 • Centre for Advanced Study at the Norwegian Academy of Sciences, Oslo (http://www.cas.uio.no/);
 • Centre for Advanced Study, Sofia, Bulgaria (http://www.cas.bg);
 • Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala, Sweden (http://www.swedishcollegium.se);
 • Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vienna, Austria (http://www.iwm.at);
 • Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar (http://www.nias.knaw.nl);
 • Collegium Helveticum, Zürich, Switzerland (http://www.collegium.ethz.ch). 
 
Brošura
 
Sova i bitva
 
Strategija
 
Tijela Sveučilišta
 • REKTOR je čelnik Sveučilišta koji zastupa, predstavlja i upravlja Sveučilištem, predsjedava Senatom i provodi njegove odluke.
   
 • SENAT je izborno stručno i poslovodno tijelo Sveučilišta
   
 • SAVJET je tijelo koje brine o razvoju Sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom
 


 
 

Opća uredba europskog parlamenta i vijeća

Ove stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost. Ako se slažete s korištenjem kolačića kliknite 'Slažem se'.

Više o kolačićima
Više o privatnosti
Pogledajte uredbu (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk