129368

Astročestična fizika

Da

6.0

30

15

15

Fakultet za fiziku

6.0

15(V) + 30(P) + 15(S)

izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić

izv. prof. dr. sc. Tomislav Terzić (V, P, S)


Sadržaj predmeta:
Pregled astročesticne fizike.
Način ubrzavanja nabijenih čestica na ultrarelativističke brzine. Fermijevi procesi prvog i drugog reda.
Načini nastanka i emisije gama-zraka. Sinhrotronsko zračenje i inverzno Comptonovo raspršenje.
Načini nastanka i potencijalni izvori neutrina.
Načini detekcije kozmičkih glasnika (messengers): kozmičkih zraka, gama-zraka, neutrina.
Tamna tvar (eksperimentalni dokazi).

M.S. Longair (2011): High energy Astrophysics

A. de Angelis, M. Pimenta (2018): Introduction to Particle and Astroparticle Physics, 2. ed.
M. Spurio (2015): Particles and Astrophysics
L. Bergstroem, A. Goobar (2006): Cosmology and Particle Astrophysics, 2. ed.

1. Objasniti fizikalne procese u kojima nastaje kozmičko zračenje, gama-zračenje i neutrini u astrofizičkim izvorima.
2. Izračunati maksimalne dostupne energije i izvesti spektre za pojedine astrofizičke objekte i vrste čestica.
3. Opisati eksperimentalne tehnike opažanja kozmičkih zraka, gama-zraka i neutrina.
4. Analizirati termodinamička svojstva ranog svemira.
5. Opisati procese u ranom svemiru i navesti eksperimentalne dokaze.
6. Navesti eksperimentalne indicije za postojanje tamne tvari i glavne kandidate za tamnu tvar.

TjedanDatumSatiTema
1.  Uvod. Pregled povijesnih otkrića i razvoja astročestične fizike.
   
2.  Metode detekcije kozmičkih zraka, gama-zraka i neutrina.
   
3.  Glavni današnji eksperimenti u astročestičnoj fizici.
   
4.  Kozmičke zrake: nabijena komponenta zračenja. Spektar zračenja i GZK rez. Porijeklo kozmičkog zračenja.
   
5.  Akceleracijski mehanizmi; Fermijev mehanizam; akceleracija u udarnim valovima; primjeri. Spektar energija primarnih čestica.
   
6.  Izvori kozmičkih zraka.
   
7.  Nastanak i ubrzavanje kozmičkih zraka u relativističkim mlazovima.
   
8.  Mehanizmi produkcije gama-zračenja; sinkrotronsko zračenje; inverzno Comptonovo raspršenje; raspad neutralnih piona; produkcija para i anihilacija.
   
9.  Astronomski izvori gama-zraka.
   
10.  Propagacija gama-zraka.
   
11.  Mehanizmi nastanka neutrina.
   
12.  Astronomski izvori neutrina.
   
13.  Astrofizika višestrukih glasnika (multi-messenger).
   
14.  "Nova fizika".
   
15.  Tamna materija: eksperimentalni dokazi; kandidati za tamnu tvar.
   

Aktivnost koja se ocjenjujeUdio aktivnosti u ECTS bodovimaMaximalan broj bodova
Seminar1,640
Završni ispit2,460

ODRŽAVANJE NASTAVEVrijemeUčionica
PredavanjaUtorkom, 9:00 - 11:00O-130
VježbePetkom, 12:00 - 13:00O-154
Seminar / praktikumPetkom, 13:00 - 14:00O-154