Planovi nabava

Sukladno članku 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Sveučilište u Rijeci objavljuje godišnje planove nabava roba, radova i usluga.Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu
Četvrtak, 18.01.2018.
Plan nabave roba, radova i usluga 2018. godinu

 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Ponedjeljak, 11.09.2017.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu


 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
Srijeda, 16.03.2016.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i susluga za 2016. godinu

 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
Petak, 06.02.2015.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Druga izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

Treća izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu

 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
Petak, 07.02.2014.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu

 
Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Petak, 08.02.2013.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu

Prva izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu