O izazovima u poučavanju
Srijeda, 14.02.2018.


srijeda, 14. veljače 2018.

Još jedna u nizu aktivnosti u sklopu cjelodnevnog radnog posjeta ministrice znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženke Divjak Sveučilištu u Rijeci bila je panel-rasprava ''Studenti , učenje, poučavanje – Stanje i perspektive osposobljavanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi, održana u cafè baru ''Akvarij''.

Rektorica Prijić-Samaržija obratila se uvodnim riječima: ''Danas postoji mnogo izazova u poučavanju studenata. Zahtijevaju se od nas ''akademaca'' mnogo zahtjevnije kompetencije. Formalno obrazovanje odavno nije dovoljno, a učenje zapravo nikada ne prestaje. Za razne projekte, npr. za rukovođenje projektima mi nismo formalno educirani i nemamo dovoljno kompleksnih znanja o modernom upravljanju. Kompetencijski pristup, kao što ga promoviramo kod studenata, moramo primjenjivati i kod sebe. Postoje neki institucijski koraci koji su učinjeni u tome smjeru, ali u realnom životu potrebno nam je razvijanje kulture kvalitete''.

Uvodnim riječima obratila se i ministrica Divjak: ''U području izazova koji se postavljaju pred nas sveučilišne nastavnike, malo je konkretnih mjera. Prepoznavanje nastavničkih kompetencija u drugome je planu. Postoji mišljenje o tome da sveučilišni nastavnici ne trebaju posjedovati nastavničke kompetencije. Kao što je postala nužnost usmjeriti nastavne kurikule ishodima učenja, tako je nužnost u složenom digitalnom okruženju usustaviti i formalne oblike nastavničkih kompetencija''.

Nakon uvodnih obraćanja rektorice i ministrice, održana je prezentacija pod nazivom ''Stanje i perspektive osposobljavanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi'' koju su održali prof. dr. sc. Jasminka Ledić i doc. dr. sc. Marko Turk s Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Prezentacija se sastojala od dva tematska dijela: stanje i perspektive. U prvome dijelu govorilo se o međunarodnim, nacionalnim i istraživanjima na Sveučilištu u Rijeci, a koja se odnose na stanje osposobljavanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi, dok su u drugome dijelu, koji se odnosio na perspektive osposobljavanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi, prikazane temeljne europske smjernice i preporuke u ovom području s posebnim naglaskom na važnost institucionalnih (sveučilišnih) politika.

Analizirani su novi nužni uvjeti za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, a zaključak je izlagača da rezultati upućuju na zanemarivanje nastave u kontekstu uvjeta za napredovanja u znanstveno-nastavna zvanja te obeshrabruju razvoj nastavničkih kompetencija u sustavu visokoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Zaključno, iznijete su preporuke temeljene na rezultatima istraživanja za unaprjeđenje osposobljavanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika od kojih su neke: razvijati institucijske politike te financijski podupirati aktivnosti vezane uz razvoj nastavničkih kompetencija, na visokim učilištima osnivati centre za istraživanje i usavršavanje nastave u visokom obrazovanju te razvijati programe za usavršavanje nastavnika.

Nakon izlaganja povela se rasprava u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Svjetlana Kolić Vehovec, prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažić te studentski predstavnik Aleksandar Šušnjar.

Projekte vezane uz promicanje važnosti nastavničkih kompetencija i uz razvijanje  programa osposobljavanja i usavršavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi prepoznalo je i samo Ministarstvo, što dokazuje da problem u nedostatku kompetencija postoji, no izlagači prof. dr. sc. Ledić i doc. dr. sc. Turk zalažu se za uvođenje sustavne, institucijski potaknute prakse obrazovanja i usavršavanja sveučilišnih nastavnika.

Državna tajnica prof. dr. sc. Branka Ramljak, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja zadužena za područje visokoga obrazovanja naglasila je: ''Studenti nas doživljavaju i pamte u prvome redu kao predavače, ne baš kao znanstvenike. Mi, sveučilišni profesori, moramo priznati da neke kompetencije nemamo. Ako kažemo da je student u fokusu sveučilišta, onda se tom studentu trebamo i prilagoditi. Moramo biti spremi poučavati i djecu koja znaju u nekim područjima puno više od nas''. 

Javni poziv

Sveučilište raspisuje ''Projektor'' - Natječaj za idejna rješenja ''Toga, lanac i suveniri - 45 godina Sveučilišta u Rijeci''. Natječaj je podjeljen u dvije kategorije, a rokovi za prijave su 31. ožujka (za idejna rješenja suvenira) te 18. svibnja 2018. (za idejna rješenja togi i lanca).

Javna rasprava

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci s 9. sjednice održane 23. siječnja 2018. tekst prijedloga Pravilnika o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci stavlja se na javnu raspravu, koja je otvorena zaključno do 22. veljače 2018.

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu

 • Katalog CMNZT_ENG
 • Katalog CVT_ENG
 • Katalog CNRM_HR
 • RISK_Katalog_GRADRI
 • Katalog CNRM_ENG
 • Katalog CVT_HR

Pogodnosti za djelatnike

 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike