O riječkoj baštini u Granadi
Četvrtak, 01.02.2018.

četvrtak, 1. veljače 2018.

Ivana Golob Mihić i Kristina Pandža iz Centra za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci sudjelovale su 23. i 24. siječnja 2018. u Granadi u Španjolskoj na sastanku projekta Interreg Europe Actions, koji se bavi zaštitom i očuvanjem prirodne i kulturne baštine te njihovim uključivanjem u razvoj i promicanje inovativnih, održivih turističkih strategija, a obuhvaća nematerijalnu i industrijsku baštinu kroz interpretaciju i digitalizaciju, povezujući dobre prakse, provedbu politika i izgradnju kapaciteta.

Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci je kontakt točka kao član ECTN mreže (European Cultural Tourism Network).

U sklopu projekta prezentirana je riječka industrijska baština i strateški dokumenti vezani uz kulturu i turizam, potrebni za uključivanje industrijske baštine u lokalne i regionalne razvojne politike. Rijeka i njena industrijska baština istaknuta je kao primjer dobre prakse ostalim projektnim partnerima, koji tek trebaju svoje destinacije industrijske baštine predstaviti kao turistički proizvod. 


 


 

Javni poziv

Sveučilište raspisuje ''Projektor'' - Natječaj za idejna rješenja ''Toga, lanac i suveniri - 45 godina Sveučilišta u Rijeci''. Natječaj je podjeljen u dvije kategorije, a rokovi za prijave su 31. ožujka (za idejna rješenja suvenira) te 18. svibnja 2018. (za idejna rješenja togi i lanca).

Javna rasprava

Trenutno nema otvorenih javnih rasprava.

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu

 • Katalog_GRADRI
 • Katalog_CMNZT_HR
 • Katalog_CNRM_HR
 • Katalog_CVT_HR
 • Znanstvena oprema RISK

Pogodnosti za djelatnike

 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike
 • Pogodnosti za djelatnike