RANE ODGOJNO-OBRAZOVNE INTERVENCIJE ZA DJECU I UČENIKE S PROBLEMIMA U PONAŠANJU
Izvoditelj: Učiteljski fakultet 

Trajanje: 2 semestra

ECTS: 13 

Uvjeti upisa: Završeni preddiplomski stručni ili sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (rani i predškolski odgoj i obrazovanje, učiteljski studij, pedagogije, psihologije, teologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, kineziologije i drugi studiji predmetne nastave) 

Popis predmeta:
  1. Siromaštvo, socijalna isključenost i marginalne grupe
  2. Vođenje odgojno-obrazovnih skupina
  3. Odgoj i obrazovanje djece i učenika s problemima u ponašanju
  4. Sociopedagoške intervencije