MLADI U SUVREMENOM DRUŠTVU
Izvoditelj: Filozofski fakultet

Trajanje: 15 tjedana

ECTS: 30

Uvjeti upisa: Preddiplomski studij društvenih, humanističkih ili interdisciplinarnih znnosti

Popis predmeta:
 1. Sociologija mladih - teorijski pristupi i znanstvene spoznaje
 2. Strategije istraživanja mladih i s mladima
 3. Oblici i pristupi u radu s mladima
 4. Razvoj građanske kompetencije mladih
 5. Praktikum I - istraživački
 6. Praktikum II - metodički
 7. Mentorska podrška
 8. Etika u radu s mladima
 9. Razvoj adolescenata i mladih osoba
 10. Država, zajednica i mladi - politička filozofija
 11. Suvremeni problemi mladih - rodni i ekonomski aspekti
 12. Kulturne politike i mladi
 13. Mladi, politika i politika za mlade: Hrvatska u europskom kontekstu