U brojkama...
      1
            akademija
      4
            sveučilišna odjela
      9
            fakulteta
      17
            godina prosječnog radnog staža po zaposleniku
      137
            studijskih programa (I., II. i III. razine)
      85
            indikatora u Strategiji Sveučilišta (2007-2013)
      179
            znanstvenih novaka
      947
            stalno zaposlenih nastavnika
      1488
            mjesto na rang listi svjetskih sveučilišta (Webometrics 01/2011)
      1.630
            djelatnika
      3.100
            izbornih kolegija
      6.000
            obveznih kolegija
      16.730
            studenata
      65.700
            m² korisne površine Kampusa
      105.000
            m² radnih površina Sveučilišta
      638.000.000
            kuna uloženih u Kampus