Riječki športski sveučilišni savez
Organizacija sportskih aktivnosti studenata Sveučilišta u Rijeci povjerena je Riječkom športskom sveučilišnom savezu (RŠSS) kao organizaciji koja okuplja studentska športska društva i Udrugu kineziologa Sveučilišta u Rijeci.

Savez se sastoji od Skupštine, Izvršnog i Nadzornog odbora te Predsjedništva.
 
Savez je osnovan koncem 2004. godine s ciljem podizanja kvalitete športskih aktivnosti na fakultetima, uključivanja što većeg broja studenata u športske aktivnosti te kvalitetno predstavljanje Sveučilišta na lokalnome, nacionalnome i međunarodnome sveučilišnome športskome planu.
 
Riječki športski sveučilišni savez je uključen u niz projekata, od međunarodnih športskih studentskih natjecanja, sveučilišnoga športskog natjecanja (Studentske lige) kao okosnice sveučilišnoga športa u Rijeci te ostalih športskih aktivnosti.
 
UniSport je službeno besplatno glasilo RŠSS koje izlazi dva puta godišnje u nakladi od oko 6.000 primjeraka.