Studentski zbor i studentske udruge
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci je najviše predstavničko tijelo studenata. Studentski zbor zastupa interese studenata, štiti njihova prava i zauzima se za podizanje i očuvanje studentskog standarda. Djeluje u skladu s odredbama Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Organiziran je na razini sastavnica Sveučilišta kao i na sveučilišnoj razini. Zbor ima svoju Skupštinu koju čine predstavnici svih fakulteta, predstavnici prema znanstvenim područjima te studentski pravobranitelj.

U ovom trenutku, u okviru Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na adresi Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, djeluju sljedeći uredi:
  • Ured studentskog pravobranitelja,
  • Ured za udruge,
  • Ured za kulturu i zabavu,
  • Ured za studentski standard.